Home | News | About me | Blog | Birman | My cats | Kittens | Shows | Gallery | Links | In Memory | Catstuff | Guestbook | Contact

 

These poems are dedicated in loving memory of my beloved cats.

 

REGNBÅGSBRON
RAINBOW BRIDGE
DO NOT STAND...


Just this side of Heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close
to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends
so they can run and play together.

There is plenty of food and water and sunshine,
and our friends are warm and comfortable.
All the animals who had been ill and old
are restored to health and vigor;
those who were hurt or maimed are made whole and strong again,
just as we remember them in our dreams
of days and times gone by.

The animals are happy and content,
except for one small thing:
they miss someone very special to them
who had to be left behind.
They all run and play together,
but the day comes when one suddenly stops
and looks into the distance.

The bright eyes are intent; the eager body quivers.
Suddenly he begins to break away from the group,
flying over the green grass, his legs
carrying him faster and faster.
YOU have been spotted, and when you
and your special friend finally meet,
you cling together in joyous reunion,
never to be parted again.

The happy kisses rain upon your face;
your hands again caress the beloved head,
and you look once more into the trusting eyes of your pet,
so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together...

Author Unknown

TopPå den här sidan himlen finns en plats som kallas Regnbågsbron.

När ett djur som varit särskilt betydelsefull för någon dör,
så kommer det till Regnbågsbron.
Där finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner
så att de kan springa och leka tillsammans.

Där finns tillräckligt med mat, vatten och solsken,
och våra vänner har det varmt och skönt.
Alla djur som har varit sjuka och gamla
blir återställda till hälsa och vigör;
de som varit skadade eller handikappade blir friska och starka igen,
precis som vi minns dem i våra drömmar från gångna tider.

Djuren är glada och nöjda, utom för en liten sak;
de saknar alla någon väldigt speciell som de varit tvungna att lämna kvar.
Alla springer och leker tillsammans,
men en dag kommer någon av dem att stanna upp och titta i fjärran.

Dess klara ögon är intensiva; kroppen börjar skälva.
Han springer plötsligt ifrån gruppen, flyger över det gröna gräset,
hans ben bär honom fortare och fortare.
Han har sett dig, och du och din speciella vän möts till slut
i en lycklig återförening för att aldrig skiljas igen.

Lyckliga kyssar regnar över ditt ansikte,
dina händer smeker på nytt det älskade huvudet,
och du ser ännu en gång in i de tillgivna ögonen på ditt djur
som så länge varit frånvarande från ditt liv
men aldrig från ditt hjärta.

Sen går ni över Regnbågsbron tillsammans...


Författare okänd

Top


Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn's rain.
When you awake in morning's hush,
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight.
I am the stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.

Author Unknown

Top

 


Home

 

Webmaster
Copyright
© 1999-2008 Saphir Sinh's